Openings at byteLAKE

Career Opportunities at byteLAKE

 • We will soon update this section.

Closed Openings

 • Zapytanie/invitation to tender: Film promujący Inteligentną Restaurację / Video promoting the Smart Restaurant – ROZSTRZYGNIĘTY / CLOSED !!!

Zapytanie ofertowe nr 4

Polish version

Dzień dobry,

Jesteśmy na etapie realizacji międzynarodowego projektu w ramach konkursu EUREKA. Zapraszamy do złożenia oferty na Film promujący Inteligentną Restaurację. Szczegółowy zakres zapytania znajduje się w załączniku. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z opisem przedmiotu zamówienia oraz wypełnienie formularza ofertowego, będącego załącznikiem do zapytania ofertowego nr. 4.

Oferty wypełnione na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik do zapytania ofertowego należy składać w terminie do 16.02.2023 r. za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej na adres: mkolanko@bytelake.com lub,
 • w siedzibie firmy pod adresem: Plac Solny 14/3, 50-062 Wrocław

 

Z poważaniem,

byteLAKE

 

English version

Good morning

We are at the stage of implementation of an international project under the EUREKA competition. We invite you to submit an offer for the Video promoting the Smart Restaurant.  The detailed scope of the inquiry can be found in the annex. We kindly ask you to read the description of the subject of the order and fill out the offer form, which is an attachment to the request for quotation no.  4.

Offers completed on the offer form attached to the request for quotation should be submitted by 16.02.2023 via:

 • e-mail to the following address: mkolanko@bytelake.com or,
 • at the company’s headquarters at: Plac Solny 14/3, 50-062 Wrocław

 

Sincerely,

byteLAKE

Załączniki/Annexes:

 

 

UWAGA: przetarg został rozstrygnięty / tender has been closed

For English, scroll down.

 

Szanowni Państwo

W związku zakończeniem z dniem 16.02.2023 r. terminu składania ofert na: Film promujący Inteligentną Restaurację, informujemy, że oferta firmy Advids – Video Content Creation Service / Intesome Solutions Pvt. Ltd. stanowiła ofertę najkorzystniejszą wykazującą jednocześnie zgodność z warunkami, wymaganiami oraz kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym.

Dziękujemy za wzięcie udziału w przetargu i pozostajemy w kontakcie na przyszłość.

 

English

Dear Sirs

Thank you for submitting your offer regarding the tender: Video promoting the Smart Restaurant which had a deadline on February 16, 2023. We would like to inform you that the offer of Advids – Video Content Creation Service / Intesome Solutions Pvt. Ltd. was the most advantageous offer, showing at the same time compliance with the conditions, requirements and criteria specified in the request for proposals.

Thank you for taking part in the tender and we will stay connected for the future.

 

 

Projekt współfinansowany przez / Project co-financed by:

 

Poland

 

NCBR

 

Eureka

 • Looking for a partner to organize a trip to Dusseldorf (opening in Polish) – CLOSED!!!

Zapytanie ofertowe nr 2

Dzień dobry,

Jesteśmy na etapie realizacji międzynarodowego projektu w ramach konkursu EUREKA. Zapraszamy do złożenia oferty na Organizację delegacji i wyjazdów na targi Dusseldorf EUROSHOP w terminie 25.02.2023-02.03.2023. Szczegółowy zakres zapytania znajduje się w załączniku. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z opisem przedmiotu zamówienia oraz wypełnienie formularza ofertowego, będącego załącznikiem do zapytania ofertowego nr 2.

Oferty wypełnione na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik do zapytania ofertowego należy składać w terminie do 25.01.2022 r. za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej na adres: mkolanko@bytelake.com lub,
 • w siedzibie firmy pod adresem: Plac Solny 14/3, 50-062 Wrocław

 

Z poważaniem,

byteLAKE

Załączniki:

 

UWAGA: przetarg został rozstrzygnięty.

Szanowni Państwo

W związku zakończeniem z dniem 25.01.2023 r. terminu składania ofert na: Organizację delegacji i wyjazdów na targi Dusseldorf EUROSHOP w terminie 25.02-02.03.2023, informujemy, że oferta firmy MJM Sp. z o.o. stanowiła ofertę najkorzystniejszą wykazującą jednocześnie zgodność z warunkami, wymaganiami oraz kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym.

Dziękujemy za wzięcie udziału w przetargu i pozostajemy w kontakcie na przyszłość.

 

Projekt współfinansowany przez:

 

Poland

 

NCBR

 

Eureka

 • Looking for a partner to create marketing materials for a conference (opening in Polish) – CANCELED!!!

Zapytanie ofertowe nr 3

Dzień dobry,

Jesteśmy na etapie realizacji międzynarodowego projektu w ramach konkursu EUREKA. Zapraszamy do złożenia oferty na Wydruk ulotek zgodnie z projektem. Szczegółowy zakres zapytania znajduje się w załączniku. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z opisem przedmiotu zamówienia oraz wypełnienie formularza ofertowego, będącego załącznikiem do zapytania ofertowego nr 3.

Oferty wypełnione na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik do zapytania ofertowego należy składać w terminie do 25.01.2022 r. za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej na adres: mkolanko@bytelake.com lub,
 • w siedzibie firmy pod adresem: Plac Solny 14/3, 50-062 Wrocław

 

Z poważaniem,

byteLAKE

Załączniki:

 

UWAGA: przetarg został anulowany.

 

Projekt współfinansowany przez:

 

Poland

 

NCBR

 

Eureka

 

 • Looking for a partner to organize a trip to Turkey (opening in Polish) – CLOSED!!!

Jesteśmy na etapie realizacji międzynarodowego projektu w ramach konkursu EUREKA. Zapraszamy do złożenia oferty na Organizację delegacji i wyjazdów promocyjnych do Turcji.  Szczegółowy zakres zapytania znajduje się w załączniku nr. 1. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z opisem przedmiotu zamówienia oraz wypełnienie formularza ofertowego, będącego załącznikiem do zapytania ofertowego nr. 1. Oferty wypełnione na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik do zapytania ofertowego nr. 1 należy składać w terminie do 31.05.2022 r. za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej na adres: mkolanko@bytelake.com lub,
 • w siedzibie firmy pod adresem: Plac Solny 14/3, 50-062 Wrocław

Poniższe pliki do pobrania ze strony:

 

UWAGA: przetarg został rozstrzygnięty.

Wynik: W związku ze złożoną ofertą pragnie się poinformować, że została wybrana oferta firmy AMLSEC Sp. z o.o.

 

Projekt współfinansowany przez:

 

Poland

 

NCBR

 

Eureka

 • Computer Vision expert (opening in Polish) – CURRENTLY CLOSED!!!

byteLAKE to firma specjalizująca się w rozwiązaniach AI i HPC. Obecnie szukamy osoby do projektu AI for Restaurants. 

Projekt zakłada: 

 1. Stworzenie rozwiązanie sprzętowego do zbierania materiału wideo. 
 2. Obróbkę i oznaczenie materiału wideo 
 3. Stworzenie sieci neuronowej do klasyfikacji i segmentacji obiektów 
 4. Akcelerację sprzętową ostatecznego rozwiązania 
 5. Stworzenie mechanizmu Federated Learning do agregacji modeli AI. 

Szukamy osoby, która posiada: 

 1. stopień doktora nauk technicznych / inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka / Informatyka techniczna i telekomunikacja. 
 2. dorobek naukowy potwierdzony publikacjami uzyskany w ciągu ostatnich 5 lat 
 3. doświadczenie w realizacji grantów i programów badawczych NCN/NCBiR 
 4. potwierdzoną publikacjami znajomość architektur komputerowych, w tym proceosrów CPU oraz akceleratorów NVIDIA GPU i Xillinx Alveo FPGA 
 5. znajomość oprogramowania oraz bibliotek wykorzystywanych w uczeniu maszynowym i głębokich sieciach neuronowych, w tym: cuDNN, Caffe, TensorFlow, Keras, Darknet, scikit-learn, PyTorch 
 6. umiejętność projektowania sieci neuronowych  
 7. znajomość rozwiązań z zakresu głębokiego uczenia
 8. znajomość bibliotek wykorzystywanych podczas obróbki obrazu 
 9. umiejętność programowania w języku C++ oraz Python 
 10. znajomość systemów Linux 
 11. dodatkowym atutem będą odbyte szkolenia/warsztaty z zakresu sztucznej inteligencji potwierdzone zaświadczeniami/certyfikatami. 

Oferujemy: 

Pracę na umowę zlecenie w niepełnym wymiarze godzin (specyfika projektu). 

Ważne / Important:

Aplikując na powyższą ofertę, proszę umieścić w korespondencji poniższe klauzule.

Please include the below disclaimers when applying for the above opening.

 

Jeśli chcesz pracowaćzdalnie, zamieść w aplikacji informację o swojej preferowanej lokalizacji (miasto, kraj).

If you want to work with us remotely, please let us know your preferred location e.g. (city, country).

 

Skontaktujemy się tylko z najlepszymi!

We will contact only the best!

 

I agree to the processing of my personal data included in this form and the attached documents for the present recruitment-related purposes by byteLAKE s.c. with its registered office at Plac Solny 14/3, 50-062 Wrocław, Poland (in accordance with General Data Protection Regulation (GDPR)).

I agree to the processing of my personal data included in this form and the attached documents for the future recruitment-related purposes by byteLAKE s.c. with its registered office at Plac Solny 14/3, 50-062 Wrocław, Poland (in accordance with General Data Protection Regulation (GDPR)).

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnego jak i przyszłego procesu rekrutacji w firmie byteLAKE s.c.

Kontakt / Contact: join@byteLAKE.com

Projekt współfinansowany przez:

 

Poland

 

NCBR

 

Eureka

Join our team!