Openings at byteLAKE

 • Looking for a partner to organize a trip to Turkey (opening in Polish) – CLOSED!!!

Jesteśmy na etapie realizacji międzynarodowego projektu w ramach konkursu EUREKA. Zapraszamy do złożenia oferty na Organizację delegacji i wyjazdów promocyjnych do Turcji.  Szczegółowy zakres zapytania znajduje się w załączniku nr. 1. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z opisem przedmiotu zamówienia oraz wypełnienie formularza ofertowego, będącego załącznikiem do zapytania ofertowego nr. 1. Oferty wypełnione na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik do zapytania ofertowego nr. 1 należy składać w terminie do 31.05.2022 r. za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej na adres: mkolanko@bytelake.com lub,
 • w siedzibie firmy pod adresem: Plac Solny 14/3, 50-062 Wrocław

Poniższe pliki do pobrania ze strony:

 

UWAGA: przetarg został rozstrzygnięty.

Wynik: W związku ze złożoną ofertą pragnie się poinformować, że została wybrana oferta firmy AMLSEC Sp. z o.o.

 

Projekt współfinansowany przez:

 

Poland

 

NCBR

 

Eureka

 • Computer Vision expert (opening in Polish) – CURRENTLY CLOSED!!!

byteLAKE to firma specjalizująca się w rozwiązaniach AI i HPC. Obecnie szukamy osoby do projektu AI for Restaurants. 

Projekt zakłada: 

 1. Stworzenie rozwiązanie sprzętowego do zbierania materiału wideo. 
 2. Obróbkę i oznaczenie materiału wideo 
 3. Stworzenie sieci neuronowej do klasyfikacji i segmentacji obiektów 
 4. Akcelerację sprzętową ostatecznego rozwiązania 
 5. Stworzenie mechanizmu Federated Learning do agregacji modeli AI. 

Szukamy osoby, która posiada: 

 1. stopień doktora nauk technicznych / inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka / Informatyka techniczna i telekomunikacja. 
 2. dorobek naukowy potwierdzony publikacjami uzyskany w ciągu ostatnich 5 lat 
 3. doświadczenie w realizacji grantów i programów badawczych NCN/NCBiR 
 4. potwierdzoną publikacjami znajomość architektur komputerowych, w tym proceosrów CPU oraz akceleratorów NVIDIA GPU i Xillinx Alveo FPGA 
 5. znajomość oprogramowania oraz bibliotek wykorzystywanych w uczeniu maszynowym i głębokich sieciach neuronowych, w tym: cuDNN, Caffe, TensorFlow, Keras, Darknet, scikit-learn, PyTorch 
 6. umiejętność projektowania sieci neuronowych  
 7. znajomość rozwiązań z zakresu głębokiego uczenia
 8. znajomość bibliotek wykorzystywanych podczas obróbki obrazu 
 9. umiejętność programowania w języku C++ oraz Python 
 10. znajomość systemów Linux 
 11. dodatkowym atutem będą odbyte szkolenia/warsztaty z zakresu sztucznej inteligencji potwierdzone zaświadczeniami/certyfikatami. 

Oferujemy: 

Pracę na umowę zlecenie w niepełnym wymiarze godzin (specyfika projektu). 

Ważne / Important:

Aplikując na powyższą ofertę, proszę umieścić w korespondencji poniższe klauzule.

Please include the below disclaimers when applying for the above opening.

 

Jeśli chcesz pracowaćzdalnie, zamieść w aplikacji informację o swojej preferowanej lokalizacji (miasto, kraj).

If you want to work with us remotely, please let us know your preferred location e.g. (city, country).

 

Skontaktujemy się tylko z najlepszymi!

We will contact only the best!

 

I agree to the processing of my personal data included in this form and the attached documents for the present recruitment-related purposes by byteLAKE s.c. with its registered office at Plac Solny 14/3, 50-062 Wrocław, Poland (in accordance with General Data Protection Regulation (GDPR)).

I agree to the processing of my personal data included in this form and the attached documents for the future recruitment-related purposes by byteLAKE s.c. with its registered office at Plac Solny 14/3, 50-062 Wrocław, Poland (in accordance with General Data Protection Regulation (GDPR)).

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnego jak i przyszłego procesu rekrutacji w firmie byteLAKE s.c.

Kontakt / Contact: join@byteLAKE.com

Projekt współfinansowany przez:

 

Poland

 

NCBR

 

Eureka

Join our team!