Cognitive Services dla Przemysłu Papierniczego

Sztuczna Inteligencja do analizy linii mokrej.
Wykrywanie i pomiary.

Monitoring produkcji papieru przy pomocy Sztucznej Inteligencji

byteLAKE’s Cognitive Services to dedykowane algorytmy SI dla przemysłu 4.0 oraz restauracji. W przemyśle papierniczym Cognitive Services wykorzystują kamery do monitorowania procesu produkcji papieru oraz wykrywania, pomiaru i analizy linii mokrej.

Produkcja papieru jest procesem wieloetapowym, podczas którego, obserwuje się naturalne zjawisko zwane „linią mokrą”, czasem „linią suchą” lub ogólnie „linią wodną”.
Linia mokra powinna być utrzymywana w określonym obszarze na maszynie papierniczej. Gdy wymknie się spod kontroli, może powodować szkody, które przekładają się na konkretne straty i opóźnienia w produkcji. Cognitive Services od byteLAKE to zestaw narzędzi wykorzystujących sztuczą inteligencję. Wśród nich jest dedykowany moduł do wykrywania Linii Mokrej, dzięki któremu można monitorować jej obecność i zachowanie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Kluczowe korzyści

 • automatyzacja złożonych zadań związanych z monitoringiem produkcji papieru
 • zapewnienie ciągłego monitoringu wielkości i pozycji linii mokrej (24/7)
 • wyeliminowanie lub zminimalizowanie błędów w produkcji
 • uniknięcie kosztownych przerw w produkcji i awarii

Kluczowe cechy produktu

 • Gotowe algorytmy do wizualnej kontroli procesu produkcji papieru
  (mogą zostać zintegrowane z istniejącą infrastrukturą, zaprojektowane jako moduły kompatybilne z wieloma platformami)
 • SI może dokonać pomiaru linii mokrej i jej odległości od punktów krytycznych
  (na przykład alert może zostać wysłany, gdy odległość lub rozmiar linii mokrej osiągnie niebezpieczny poziom)
 • Cognitive Services dla Przemysłu Papierniczego są częścią produktu o nazwie Cognitive Services
  (gwarancja bezproblemowej integracji, działania w trybie offline, produkt nie wymaga połączenia z Internetem/chmurą)
 • Wbudowane SI ciągle sięulepsza
  (opcja ciągłego douczania SI)

Zarówno ludzie, jak i maszyny popełniają błędy.
Dlatego usługi Cognitive Services zostały zaprojektowane tak,
aby korzystać z tego, co najlepsze z obu światów.

linia mokra

Kompleksowe rozwiązania dla papierni

 • Instalacja w konfiguracji: kamera + mini komputer (Edge AI)
  (kamery, małe komputery/serwery brzegowe itp.)
 • Pozyskiwanie danych
  (oprogramowanie zbierające dane z kamer lub mikrofonów)
 • Cognitive Services
  (algorytmy SI)
 • Wdrożenie i uruchomienie rozwiązania na produkcji
  (integracja i wdrożenie na miejscu)
 • Obsługa klienta po dostawie
  (gwarancja i wsparcie)

Wymagania techniczne

(mogą zostać dostarczone razem z produktem)