SI dla Przemysłu

SI dla Produkcji i Przemysłu Papierniczego

Inteligentne Kamery (automatyczna inwentaryzacja, monitoring jakości).
Analityka Danych (Big Data, IoT).

Cognitive Services od byteLAKE

Zbiór modeli AI (sztuczna inteligencja) zaprojektowanych z myślą o potrzebach Przemysłu 4.0. Każdy model został zaprojektowany i wytrenowany do konkretnych zadań i przy współpracy z partnerami branżowymi. Dzięki temu osiągnęliśmy bardzo wysoką dokładność i precyzję działania.

W byteLAKE podjęliśmy strategiczną decyzję o współpracy z liderami branżowymi oraz utalentowanymi pracownikami naukowymi w celu połączenia ludzkiej wiedzy, wiedzy branżowej i doświadczeń w przemyśle z najlepszymi algorytmami sztucznej inteligencji.

Skupiamy się przede wszystkim na następujących dwóch obszarach:

 • Inteligentne Kamery. Wspomagana przez sztuczną inteligencję inspekcja wizualna w celu efektywnego monitorowania jakości produktów i procesów (np. zliczanie produktów, analiza jakości, sterowanie ramionami robota, lokalizacja i odczyt etykiet etc.). Przykładowe wdrożenie: monitoring jakości przy produkcji papieru.

Monitoring procesów produkcyjnych

 • Analityka danych (Big Data, IoT) oparta na sztucznej inteligencji. Celem jest znalezienie trendów, dokonania predykcji i uzyskania odpowiedzi na pytania, takie jak dlaczego coś się dzieje, co prawdopodobnie się stanie lub aby znaleźć zbiorowe znaczenie danych pochodzących z wielu źródeł. Przykładowe realizacje:
 1. Lepsza interakcja z klientem
  (analiza współpracy / decyzji w celu dostarczenia lepiej spersonalizowanych usług)
 2. Analiza trendów
  (wykrywanie anomalii lub podejrzanych zdarzeń, wzorców, budowanie systemów rekomendacyjnych)
 3. Automatyzacja procesów
  (przetwarzanie dokumentów, silniki konwersacyjne, automatyzacja złożonych i powtarzalnych zadań)
 4. Wsparcie przy podejmowaniu decyzji
  (uczenie maszynowe, głębokie uczenie)

Analityka Danych

Zapraszamy do kontaktu: CognitiveServices@byteLAKE.com. Więcej informacji na naszej angielskiej stronie: byteLAKE.com/en/CognitiveServices.