AI dla Przemysłu 4.0

Cognitive Services od byteLAKE

Inteligentne Kamery (automatyczna inwentaryzacja, monitoring jakości).
Analityka Danych (Big Data, IoT).

Cognitive Services od byteLAKE

Zbiór modeli AI (sztuczna inteligencja) zaprojektowanych z myślą o potrzebach Przemysłu 4.0. Każdy model został zaprojektowany i wytrenowany do konkretnych zadań i przy współpracy z partnerami branżowymi. Dzięki temu osiągnęliśmy bardzo wysoką dokładność i precyzję działania.

W byteLAKE podjęliśmy strategiczną decyzję o współpracy z liderami branżowymi oraz utalentowanymi pracownikami naukowymi w celu połączenia ludzkiej wiedzy, wiedzy branżowej i doświadczeń w przemyśle z najlepszymi algorytmami sztucznej inteligencji.

Skupiamy się przede wszystkim na następujących dwóch obszarach:

  • Inteligentne Kamery. Wspomagana przez sztuczną inteligencję inspekcja wizualna w celu efektywnego monitorowania jakości produktów i procesów.

Monitoring procesów produkcyjnych

  • Analityka danych (Big Data, IoT) oparta na sztucznej inteligencji. Celem jest znalezienie trendów, dokonania predykcji i uzyskania odpowiedzi na pytania, takie jak dlaczego coś się dzieje, co prawdopodobnie się stanie lub aby znaleźć zbiorowe znaczenie danych pochodzących z wielu źródeł.

Analityka Danych

Zapraszamy do kontaktu: CognitiveServices@byteLAKE.com. Więcej informacji na naszej angielskiej stronie: byteLAKE.com/en/CognitiveServices.