Cognitive Services dla Przemysłu Samochodowego

Sztuczna Inteligencja do analizy jakościowej
silników samochodowych.

Monitoring jakości silników samochodowych

byteLAKE’s Cognitive Services to dedykowane algorytmy SI dla przemysłu 4.0 oraz restauracji. W motoryzacji Cognitive Services wykorzystują mikrofony w celu dokonania oceny jakości silników samochodowych.

Kluczowe korzyści

 • SI pomaga zwiększyć ogólną niezawodność produkcji
 • SI umożliwia ciągłe monitorowanie jakości, 24/7
 • SI odciąża ludzi od męczącej, nudnej i żmudnej pracy
 • SI poprawa jakości, ponieważ proces jest spójny i niezawodny
 • Eliminacja pomyłek
 • Łatwa integracja

Kluczowe cechy produktu

 • Gotowe algorytmy do analizy dźwięków generowanych przez silniki samochodowe w trakcie testów
  (mogą zostać zintegrowane z istniejącą infrastrukturą, zaprojektowane jako moduły kompatybilne z wieloma platformami)
 • Próbki dźwiękowe są analizowane przez SI i oznaczane jako OK (silnik prawidłowy) lub NOT-OK (silnik wadliwy)
  (na przykład alert może zostać wysłany, gdy odległość lub rozmiar linii mokrej osiągnie niebezpieczny poziom)
 • Cognitive Services dla Przemysłu Samochodowego są częścią produktu o nazwie Cognitive Services
  (gwarancja bezproblemowej integracji, działania w trybie offline, produkt nie wymaga połączenia z Internetem/chmurą)
 • Wbudowane SI ciągle sięulepsza
  (opcja ciągłego douczania SI)
silniki samochodowe

Kompleksowe rozwiązania dla produkcji

 • Instalacja w konfiguracji: kamera + mini komputer (Edge AI)
  (kamery, małe komputery/serwery brzegowe itp.)
 • Pozyskiwanie danych
  (oprogramowanie zbierające dane z kamer lub mikrofonów)
 • Cognitive Services
  (algorytmy SI)
 • Wdrożenie i uruchomienie rozwiązania na produkcji
  (integracja i wdrożenie na miejscu)
 • Obsługa klienta po dostawie
  (gwarancja i wsparcie)