SI dla Restauracji

Inteligentne kamery do analizy aktualnej sytuacji w restauracji i automatyzacji rozliczeń z klientami.

Cel projektu:

Inteligentne kamery do wykrywania rodzajów jedzenia, rozpoznawanie pustych miejsc itp. co pozwoli zautomatyzować proces rozliczeń z klientami. Projekt jest częścią innego projektu: Euripides² project: EDISOHCS – Europe’s Dining Industry, Smarter Operations and Higher Customer Satisfaction project.

Konsorcjum:

Projekt realizowany w konsorcjum: byteLAKEProtel Bilgisayar A.Ş. (Turcja). Więcej informacji: https://www.protel.com.tr/en/edisohcs/.

Budżet:

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jako część konkursu EUREKA 2019. Budżet przyznany przez NCBR: PLN 498 511.30 (EUR 109 437.85; 15 Maj, 2020).

Projekt współfinansowany przez

Polska

NCBIR

EUREKA